Vergoeding

Je kunt bij ons zonder verwijzing van je huisarts of specialist terecht.
Wij hebben een overeenkomst met alle zorgverzekeraars. De kosten voor fysiotherapie worden vergoed door je zorgverzekeraar, afhankelijk van je verzekeringspakket.
Wij zullen je hier altijd vooraf duidelijk over informeren. Je kunt ook de site van je zorgverzekeraar raadplegen.

Wanneer je niet/onvoldoende aanvullend verzekerd bent valt de therapie buiten de voorwaarden van uw verzekeraar en hanteren wij onderstaande tarieven.


Tarieven 2023


Screening €20,00
Screening Intake en Onderzoek €52,00
Intake Onderzoek na verwijzing €52,00
Zitting Fysiotherapie/Oefentherapie €39,50
Zitting Manuele Therapie €52,00
Toeslag voor aan huis behandeling €12,50
Zitting Oedeemtherapie €52,00
Zitting bekkenbodemfysiotherapie €52,00
Telefonische zitting €28,00
Niet nagekomen afspraak €30,00
Eerste behandeling acupunctuur/voetreflex-therapie €100,00
Vervolgbehandeling acupuntuur/voetreflex-therapie €80,00
Fysiofitness abonnement (1x per week)* €35,00 (per maand)
Fysiofitness abonnement (2x per week)* €60,00 (per maand)

*Vraag een medewerker naar de voorwaarden.


Afspraak verzetten of afzeggen

Natuurlijk kan het voorkomen dat je, om wat voor reden dan ook, een afspraak moet verzetten of afzeggen. Dit kan 24u per dag, via de mail of per telefoon. Uiteraard zullen wij je gedurende de dag zoveel als mogelijk te woord staan echter is dat niet altijd mogelijk omdat wij in behandeling en/of afwezig zijn. Is dit het geval spreek dan de voicemail in en laat je naam en telefoonnummer achter zodat we je zo snel als mogelijk terug kunnen bellen.

Houd er rekening mee dat je tijdig verzet of afzegt: wanneer dit tenminste 24 uur vóór de geplande afspraak gebeurt, brengen wij de gereserveerde tijd niet in rekening. Zeg je niet op tijd af, dan ontvangt je een factuur.